A TREIA INFORMARE – Un avertisment major

Suntem nerăbdători să vorbim mai multe cu voi în privința afacerilor lumii voastre și să vă ajutăm să ajungeți să vedeți, dacă e posibil, ceea ce vedem noi din punctul nostru de observare. Conștientizăm că acest lucru este dificil de primit și că va crea o considerabilă anxietate și îngrijorare, dar trebuie să fiți informați.

Situația este foarte gravă din perspectiva noastră și credem că ar fi o nenorocire fantastică dacă oamenii nu ar fi informați corect. Există atât de multă înșelăciune în lumea în care trăiți, dar și în multe alte lumi, încât adevărul, deși aparent și evident, trece nerecunoscut, iar semnele și mesajele sale trec nedetectate. Noi, așadar, sperăm că prezența noastră poate ajuta la clarificarea imaginii și că vă poate ajuta pe voi și pe alții să vedeți ce există în mod real în ea. Noi nu avem aceste compromisuri în percepția noastră, căci am fost trimiși să fim martori la înseși lucrurile pe care le descriem.

În timp, poate că ați putea cunoaște aceste lucruri pe cont propriu, dar nu aveți acest gen de timp. Timpul acum este scurt. Pregătirea umanității pentru apariția forțelor din Marea Comunitate a fost întârziată foarte mult. Mulți oameni importanți nu au răspuns. Iar intruziunea în lume a accelerat într-un ritm mult mai rapid decât s-a crezut posibil inițial.

Venim cu puțin timp de pierdut, și totuși venim cu încurajare să împărtășiți această informație. Așa cum am indicat în mesajele noastre anterioare, lumea este infiltrată iar mediul mental este în curs de condiționare și pregătire. Intenția nu este eradicarea ființelor umane ci întrebuințarea lor, să fie transformate în muncitori pentru un ”colectiv” mai mare. Instituțiile lumii și cu siguranță mediul natural sunt valorizate, iar preferința vizitatorilor urmărește ca acestea să fie păstrate pentru folosirea lor. Ei nu pot trăi aici, iar astfel, pentru a vă câștiga supunerea, întrebuințează multe din tehnicile pe care vi le-am descris. Vom merge mai departe în descrierea noastră pentru a clarifica aceste lucruri.

Sosirea noastră aici a fost contracarată de câțiva factori, printre care, nu în ultimul rând, este o lipsă a stării de pregătire a celor la care trebuie să ajungem direct. Vorbitorul nostru, autorul acestei cărți, este singurul cu care am putut să stabilim un contact ferm, așadar trebuie să-i dăm vorbitorului nostru informația fundamentală.

Din perspectiva vizitatorilor voștri, așa cum am aflat, Statele Unite sunt considerate ca fiind conducătorul global, iar astfel accentul va fi pus în cea mai mare măsură acolo. Dar alte națiuni majore vor fi contactate de asemenea, căci sunt recunoscute ca deținând putere, iar puterea este înțeleasă de vizitatori, căci ei urmează dictatele puterii fără întrebări și într-o mult mai mare măsură decât este până și aparent în lumea voastră.

Vor fi făcute încercări pentru a convinge conducătorii celor mai puternice națiuni să devină receptivi la prezența vizitatorilor și să primească daruri și stimulente pentru cooperare cu promisiunea beneficiului mutual, ba chiar cu promisiunea dominației planetare pentru unii. Vor exista aceia în coridoarele puterii de pe pământ care vor răspunde la aceste îndemnuri, căci ei vor crede că există o mare oportunitate aici să ducă umanitatea dincolo de spectrul războiului nuclear într-o nouă comunitate pe pământ, o comunitate pe care ei o vor conduce în scopuri proprii. Însă acești conducători sunt înșelați, căci nu li se vor da cheile acestui tărâm. Ei vor fi pur și simplu arbitri în tranziția puterii.

Acest lucru trebuie să-l înțelegeți. Nu este atât de complex. Din perspectiva și punctul nostru de observare, este evident. Am văzut acest lucru având loc în alte părți. Este una din căile prin care organizațiile existente de rase care au propriile colective recrutează rase emergente așa cum este rasa voastră. Ei cred cu tărie că agenda lor este virtuoasă și că este pentru progresul lumii voastre, căci umanitatea nu este foarte respectată și, deși sunteți virtuoși în anumite feluri, tendințele voastre riscante sunt mult mai mari decât potențialul vostru, din perspectiva lor. Noi nu susținem această părere, sau nu am fi în poziția în care ne aflăm și nu ne-am oferi serviciile către voi drept Aliații Umanității.

Așadar, există o mare dificultate acum în discernământ, o mare provocare. Provocarea este ca umanitatea să înțeleagă cine sunt aliații săi în mod real și să fie capabilă să-i diferențieze de potențialii săi adversari. Nu există părți neutre în această chestiune. Lumea este mult prea valoroasă, resursele sale fiind recunoscute ca fiind unice și de-o valoare considerabilă. Nu există părți neutre care să fie implicate în treburi umane. Adevărata natură a Intervenției extraterestre este să exercite influență și control și să instituie dominație aici, în cele din urmă.

Noi nu suntem vizitatorii. Suntem observatori. Nu pretindem niciun drept asupra lumii voastre și nu avem nicio agendă pentru a ne stabili aici. Din acest motiv, numele noastre sunt ascunse, căci nu căutăm relații cu voi dincolo de abilitatea noastră de a ne oferi sfatul în acest fel. Nu putem controla rezultatul. Nu putem decât să vă sfătuim în privința alegerilor și deciziilor pe care popoarele voastre trebuie să le facă în lumina acestor evenimente mai mari.

Umanitatea promite foarte mult și și-a cultivat o moștenire spirituală bogată, dar este lipsită de educație în ceea ce privește Marea Comunitate în care își face apariția. Umanitatea este dezbinată și controversată în sinea ei, astfel făcând-o vulnerabilă la manipulare și la intruziune de dincolo de hotarele voastre. Popoarele voastre sunt preocupate cu grijile zilei, dar realitatea zilei de mâine nu este recunoscută. Ce profit ați putea obține ignorând marea mișcare a lumii și presupunând că Intervenția care are loc astăzi este în beneficiul vostru? Cu siguranță nu există nici măcar unul printre voi care ar putea spune acest lucru dacă doar ați vedea realitatea situației.

Într-un fel, este o chestiune de perspectivă. Noi putem vedea și voi nu puteți, căci nu aveți poziția necesară. Ar trebui să fiți dincolo de lumea voastră, în afara sferei de influență a lumii voastre, pentru a vedea ceea ce vedem noi. Și totuși, ca să vedem ceea ce vedem, trebuie să rămânem ascunși pentru că dacă am fi descoperiți, am pieri cu siguranță. Căci vizitatorii voștri își consideră misiunea aici de-o valoare supremă și consideră Pământul ca fiind cea mai mare mină neexploatată a lor printre alte câteva. Nu se vor opri din cauza noastră. Așa că trebuie să vă prețuiți și să vă apărați propria libertate. Noi nu putem face acest lucru pentru voi.

Fiecare lume, dacă aceasta caută să-și întemeieze propria unitate, libertate și autodeterminare în Marea Comunitate, trebuie să-și întemeieze această libertate și s-o apere dacă este necesar. Altfel, dominația va avea loc cu siguranță și va fi totală.

De ce vor vizitatorii lumea voastră? Este atât de evident. Nu sunt interesați de voi în mod special. Sunt interesați de resursele biologice ale lumii voastre. Sunt interesați de poziția strategică a acestui sistem solar. Le sunteți folositori numai atât cât aceste lucruri sunt prețuite și pot fi folosite. Vor oferi ceea ce vreți și vor spune ceea ce vreți să auziți. Vor oferi stimulente și vă vor folosi religiile și idealurile religioase pentru a cultiva certitudinea și încrederea că ei, mai mult decât voi, înțeleg nevoile lumii voastre și că vor putea să servească aceste nevoi pentru a aduce o mai mare serenitate aici. Din cauza faptului că umanitatea pare incapabilă de a stabili unitate și ordine, mulți oameni își vor deschide mințile și inimile către aceia despre care cred că vor avea marea posibilitate de a face asta.

În al doilea discurs, noi am vorbit pe scurt despre programul de hibridizare. Unele persoane au auzit despre acest fenomen și înțelegem că au existat ceva discuții despre acesta. Cei Nevăzuți ne-au spus că există o conștiență din ce în ce mai mare în privința faptului că un asemenea program există, dar în mod incredibil, oamenii nu pot să vadă implicațiile evidente, fiind atât de dăruiți preferințelor lor în această chestiune și atât de slab echipați pentru a se ocupa de ceea ce ar putea însemna o asemenea Intervenție. În mod clar, un program de hibridizare este o încercare de a îmbina adaptarea umanității la lumea fizică cu mintea de grup și conștiința colectivă a vizitatorilor. Asemenea descendenți ar fi într-o poziție perfectă să furnizeze noua conducere pentru umanitate, o conducere care este născută din intențiile vizitatorilor și din campania vizitatorilor. Acești indivizi ar avea rude de sânge în lume și, astfel, alții ar fi înrudiți cu ei și le-ar accepta prezența. Și totuși mințile lor nu ar fi alături de voi, nici inimile lor. Și deși ar putea să simtă milă pentru voi în condiția voastră și pentru ceea ce condiția voastră s-ar putea dovedi să fie, nu ar avea autoritatea individuală, ei înșiși nefiind antrenați în Calea Cunoașterii și a Pătrunderii, pentru a vă sprijini sau pentru a opune rezistență la conștiința colectivă care i-a crescut aici și care le-a dat viață.

Vedeți voi, libertatea individuală nu este prețuită de vizitatorii voștri. Ei o consideră imprudentă și iresponsabilă. Ei nu-și înțeleg decât propria conștiință colectivă, pe care o văd ca fiind privilegiată și binecuvântată. Și totuși ei nu pot accesa adevărata spiritualitate, care este numită Cunoaștere în univers, căci Cunoașterea este născută din descoperirea de sine a unui individ și este transpusă în realitate prin relații de înaltă calitate. Niciunul dintre aceste fenomene nu sunt prezente în alcătuirea socială a vizitatorilor. Ei nu pot gândi singuri. Voința lor nu este numai a lor. Astfel că, bineînțeles, ei nu pot respecta perspectivele pentru dezvoltarea acestor două mari fenomene în lumea voastră, și cu siguranță nu sunt într-o poziție pentru a cultiva asemenea lucruri. Ei caută numai conformism și supunere. Iar învățăturile spirituale pe care le vor cultiva pe pământ vor servi numai pentru a-i face pe oameni maleabili, deschiși și nebănuitori pentru a acumula o încredere care nu a fost niciodată câștigată.

Noi am mai văzut aceste lucruri în alte locuri. Am văzut lumi întregi căzând sub controlul unor asemenea colective. Există multe astfel de colective în univers. Din cauza faptului că astfel de colective se ocupă de comerțul interplanetar și se întind pe regiuni vaste, ei aderă la o conformitate strictă fără abatere. Nu există nicio individualitate printre ei, cel puțin nu în felul pe care l-ați putea recunoaște.

Nu suntem siguri că vă putem da un exemplu din propria voastră lume despre cum ar putea fi acest lucru, dar ni s-a spus că există interese comerciale care cuprind culturi întregi în lumea voastră, care exercită o putere formidabilă și totuși sunt guvernate numai de câțiva. Aceasta este, poate, o bună analogie pentru ceea ce descriem. Însă, ceea ce descriem este cu mult mai puternic, mai întins și mai bine întemeiat decât orice lucru pe care l-ați putea da ca un bun exemplu în lumea voastră.

Este adevărat în ceea ce privește viața inteligentă de pretutindeni că frica poate fi o forță distructivă. Însă frica servește doar un singur scop dacă este percepută corect iar acela este să te informeze despre prezența pericolului. Noi suntem îngrijorați, iar aceasta este natura temerii noastre. Înțelegem care sunt riscurile. Aceasta este natura îngrijorării noastre. Frica voastră este născută din cauza faptului că nu știți ce se întâmplă, așa că este o frică distructivă. Este o frică ce nu vă poate da putere sau să vă ofere percepția de care aveți nevoie să cuprindeți ce se întâmplă în lumea voastră. Dacă puteți deveni informați, atunci frica este transformată în îngrijorare iar îngrijorarea este transformată în acțiune constructivă. Nu cunoaștem niciun alt mod pentru a descrie acest lucru.

Programul de hibridizare începe să aibă foarte mult succes. Deja există aceia care pășesc pe Pământul vostru care sunt născuți din conștiința și eforturile colective ale vizitatorilor. Ei nu pot să locuiască aici pentru perioade lungi de timp, dar numai în câțiva ani, vor fi capabili să trăiască pe suprafața lumii voastre permanent. Astfel va fi perfecțiunea ingineriei lor genetice încât vor părea doar ușor diferiți de voi, mai mult în maniera lor și în prezența lor decât în aparența lor fizică, într-o așa măsură încât vor trece probabil neobservați și nerecunoscuți. Cu toate acestea, vor avea facultăți mentale superioare. Iar acest lucru le va da un avantaj pe care nu l-ați putea egala decât dacă ați fi antrenați în Căile Pătrunderii.

Așa arată realitatea mai mare în care umanitatea își face apariția – un univers plin cu minuni și orori, un univers al influenței, un univers al competiției, însă, de asemenea, un univers plin cu Grație, foarte asemănător propriei voastre lumi dar infinit mai mare. Raiul pe care îl căutați nu este aici. Însă, forțele pe care trebuie să le înfruntați sunt. Acesta este cel mai mare prag pe care rasa voastră îl va înfrunta vreodată. Fiecare dintre noi în grupul nostru a înfruntat acest prag în propriile noastre lumi și au existat foarte multe eșecuri, numai cu puține succese. Rasele de ființe care-și pot menține libertatea și izolarea trebuie să devină puternice și unite și probabil se vor retrage din interacțiunile Marii Comunități într-o foarte mare măsură pentru a proteja acea libertate.

Dacă vă gândiți la aceste lucruri, poate veți vedea corolare în propria voastră lume. Cei Nevăzuți ne-au spus multe lucruri cu privire la dezvoltarea voastră spirituală și la marea sa posibilitate, dar ei ne-au sfătuit de asemenea că predispozițiile și idealurile voastre spirituale sunt manipulate foarte mult la ora actuală. Există întregi învățături care sunt introduse în lume acum care predau aprobarea umană și suspendarea abilităților critice și valorizează numai ceea ce este plăcut și confortabil. Aceste învățături sunt date pentru a incapacita abilitățile oamenilor de a accesa Cunoașterea din sinea lor până când oamenii ajung într-un punct în care se simt în totalitate dependenți de forțe mai mari pe care nu le pot identifica. În acel punct, vor urma orice le este dat să facă, și chiar dacă ar simți că ceva este greșit, ei nu vor mai avea puterea să opună rezistență.

Umanitatea a trăit mult timp în izolare. Poate că se crede că o asemenea Intervenție nu ar putea fi posibil să aibă loc și că fiecare persoană are drepturi de proprietate asupra propriei conștiințe și minți. Dar acestea sunt doar presupuneri. Totuși ni s-a spus că înțelepții din lumea voastră au învățat să depășească aceste presupuneri și au dobândit puterea de a-și întemeia propriul mediu mental.

Ne temem că ar putea fi prea întârziate cuvintele noastre și că vor avea prea puțin impact și că cel pe care l-am ales să ne primească are prea puțină asistență și susținere pentru a face această informație disponibilă. El va întâlni scepticism și derâdere, căci nu va fi crezut, iar lucrurile de care va vorbi vor fi în contradicție cu ceea ce mulți presupun ca fiind adevărat. Cei care au căzut sub puterea de convingere extraterestră, ei în special i se vor opune, căci nu au de ales în această privință.

În această situație gravă, Creatorul tuturor formelor de viață a trimis o pregătire, o învățătură despre abilitate spirituală și discernământ spiritual, despre putere și reușită spirituală. Noi suntem studenții unei astfel de învățături, așa cum sunt mulți pretutindeni în univers. Această învățătură este o formă de intervenție Divină. Nu aparține vreunei singure lumi. Nu este proprietatea vreunei rase unice. Nu este centrată în jurul vreunui erou sau vreunei eroine, vreunui individ unic. O astfel de pregătire este acum disponibilă. Va fi necesară. Din perspectiva noastră, este singurul lucru în prezent care îi poate da umanității o șansă să devină înțeleaptă și pătrunzătoare în ceea ce privește noua voastră viață în Marea Comunitate.

Așa cum s-a întâmplat în lumea voastră în propria voastră istorie, primii care să ajungă pe meleagurile noi sunt exploratorii și cuceritorii. Ei nu vin din motive altruiste. Vin căutând putere, resurse și dominație. Aceasta este natura vieții. Dacă umanitatea ar fi fost bine versată în afacerile Marii Comunități, v-ați opune oricărei vizite în lumea voastră dacă niciun acord mutual nu a fost stabilit anterior. Ați cunoaște destule încât să nu îi permiteți lumii voastre să fie atât de vulnerabilă.

În acest moment, există mai multe colective ce concurează pentru avantaj aici. Acest aspect plasează umanitatea în mijlocul unei serii de împrejurări foarte neobișnuite și totuși revelatoare. De aceea mesajele vizitatorilor vor părea deseori contradictorii. Au existat conflicte printre ei, însă vor negocia între ei dacă s-ar recunoaște un beneficiu mutual. Cu toate acestea, ei încă se află în competiție. Pentru ei, aceasta este frontiera. Pentru ei, sunteți prețuiți doar ca fiind folositori. Dacă nu mai sunteți recunoscuți ca fiind folositori, veți fi pur și simplu înlăturați.

Aici există o mare provocare pentru oamenii din lumea voastră și în mod special pentru aceia care sunt în poziții de putere și responsabilitate să recunoască diferența dintre o prezență spirituală și o vizită din Marea Comunitate. Însă cum puteți avea contextul pentru a face această distincție? Unde puteți să învățați astfel de lucruri? Cine din lumea voastră este în poziția de a preda despre realitatea Marii Comunități? Numai o învățătură de dincolo de lume vă poate pregăti pentru viața de dincolo de lume, iar viața de dincolo de lume este acum în lumea voastră, căutând să se întemeieze aici, căutând să-și extindă influența, căutând să câștige mințile și inimile și sufletele oamenilor de pretutindeni. Este atât de simplu. Și totuși atât de devastator.

Așadar, sarcina noastră în aceste mesaje este să aducem un avertisment major, dar avertismentul nu este îndeajuns. Trebuie să fie o recunoaștere în rândul popoarelor voastre. Cel puțin în rândul unui număr suficient de oameni de aici, trebuie să fie o înțelegere a realității pe care o înfruntați acum. Acesta este cel mai mare eveniment din istoria umană – cea mai mare amenințare la libertatea umană și cea mai mare oportunitate pentru unitatea și cooperarea umană. Noi recunoaștem aceste mari avantaje și posibilități, dar pe zi ce trece speranța lor pălește – pe măsură ce tot mai mulți oameni sunt capturați și conștiența lor este recultivată și reconstituită, pe măsură ce tot mai mulți oameni învață despre învățăturile spirituale care sunt promovate de vizitatori și pe măsură ce tot mai mulți oameni devin mai docili și mai puțin capabili să discearnă.

Am venit la cererea Celor Nevăzuți pentru a servi în această capacitate ca observatori. Dacă vom avea succes, vom rămâne în proximitatea lumii voastre doar suficient de mult pentru a continua să vă dăm această informație. Dincolo de acest lucru, ne vom întoarce la casele noastre. Dacă vom da greș și dacă soarta se va întoarce împotriva umanității și dacă marele întuneric va cuprinde întreaga lume, întunericul dominației, atunci va trebui să plecăm, misiunea noastră neîndeplinindu-se. Oricum ar fi, nu putem sta cu voi, deși dacă vă veți dovedi promițători, vom sta până când sunteți în siguranță, până când puteți să vă îngrijiți de voi. Inclusă în acest aspect este cerința ca voi să fiți independenți. Dacă veți deveni dependenți de comerțul cu alte rase, acest lucru crează un risc foarte mare de manipulare de dincolo, căci umanitatea încă nu este destul de puternică pentru a îi rezista puterii din mediul mental care poate fi exercitată aici și care este exercitată aici acum.

Vizitatorii vor încerca să creeze impresia că ei sunt ”aliații umanității”. Vor spune că sunt aici să salveze umanitatea de ea însăși, că numai ei pot oferi marea speranță pe care umanitatea nu și-o poate oferi singură, că numai ei pot stabili adevărata ordine și armonie pe pământ. Dar această ordine și această armonie va fi a lor, nu a voastră. Iar libertatea pe care o promit nu va fi a voastră de savurat.

Citește A PATRA INFORMARE