A PATRA INFORMARE – Manipularea tradițiilor și a credințelor religioase

Pentru a înțelege activitățile vizitatorilor pe pământ în prezent, trebuie să prezentăm mai multe informații în privința influenței lor asupra instituțiilor și valorilor religioase ale lumii și asupra impulsurilor spirituale fundamentale care sunt comune pentru natura voastră și care, în multe feluri, sunt comune pentru viața inteligentă din multe părți ale Marii Comunități.

Ar trebui să începem prin a spune că activitățile pe care vizitatorii le desfășoară în lume în acest moment au fost întreprinse de multe ori în multe locuri diferite cu multe culturi diferite din Marea Comunitate. Vizitatorii voștri nu sunt creatorii acestor activități ci doar le folosesc după bunul plac în măsura în care sunt conștienți de ele și le-au mai utilizat înainte.

Este important să înțelegeți că deprinderile în influență și manipulare au fost dezvoltate într-un grad foarte ridicat de funcționalitate în Marea Comunitate. Pe măsură ce rasele devin mai experte și mai capabile tehnologic, ele exercită feluri mai subtile și mai pătrunzătoare de influență una asupra alteia.  Ființele umane au evoluat până acum doar pentru a concura între ele, așa că nu aveți încă acest avantaj adaptativ. Acesta în sine este unul din motivele pentru care vă prezentăm acest material. Voi intrați într-o serie de împrejurări cu totul nouă care necesită cultivarea abilităților voastre inerente dar și învățarea unor abilități noi.

Deși umanitatea reprezintă o situație unică, apariția în Marea Comunitate s-a întâmplat de nenumărate ori înainte cu alte rase. Așadar, ce este săvârșit asupra voastră a fost făcut înainte. A fost dezvoltat foarte mult și este acum adaptat la viața voastră și la situația voastră cu ceea ce simțim că este o relativă ușurință.

Programul de Pacificare ce este implementat de vizitatori face, parțial, acest lucru posibil. Înclinația naturală către relații pașnice și dorința de a evita războiul și conflictul sunt admirabile dar pot fi și, într-adevăr, sunt folosite împotriva voastră. Până și cele mai nobile impulsuri ale voastre pot fi folosite cu alte scopuri. Ați văzut aceste lucruri în propria voastră istorie, în propria voastră natură și în propriile voastre societăți. Pacea poate fi stabilită numai în baza unei temelii ferme de înțelepciune, cooperare și abilitate adevărată.

Umanitatea a fost preocupată cu întemeierea relațiilor pașnice în rândul propriilor triburi și națiuni. Acum, totuși, are o serie mai mare de probleme și provocări. Noi vedem aceste probleme și dificultăți ca fiind oportunități pentru dezvoltarea voastră, căci numai provocarea de a vă face apariția într-o Comunitate Vastă va uni lumea și vă va oferi bazele ca această unitate să fie autentică, puternică și eficientă.

Așadar, nu venim să vă criticăm instituțiile religioase sau cele mai fundamentale impulsuri și valori, ci să ilustrăm cum ele sunt folosite împotriva voastră de către acele rase extraterestre care intervin în lumea voastră. Și, dacă este în puterea noastră, ne dorim să încurajăm întrebuințarea corectă a darurilor voastre și a reușitelor voastre pentru conservarea lumii voastre, a libertății voastre și a integrității voastre ca rasă în contextul unei Comunități Vaste.

Vizitatorii sunt în mod fundamental practici în abordarea lor. Acesta este atât un punct tare cât și un punct slab. Așa cum i-am observat, atât aici cât și în alte părți, observăm că este dificil pentru ei să devieze de la planurile lor. Nu sunt bine adaptați la schimbare, nici nu pot face față complexității foarte eficient. Așadar, își desfășoară planul într-o manieră aproape neglijentă, căci ei simt că au dreptate din punct de vedere moral și sunt de părere că au avantajul. Ei nu cred că umanitatea li se va opune – cel puțin nu o rezistență care să-i afecteze foarte mult. Și sunt de părere că secretele lor și planul lor sunt bine păstrate și sunt dincolo de înțelegerea umană.

Din această perspectivă, activitatea noastră de a vă prezenta acest material ne face, cu siguranță, adversarii lor, în ochii lor. Din perspectiva noastră, însă, noi doar încercăm să le contracarăm influența și să vă dăm înțelegerea de care aveți nevoie și perspectiva pe care trebuie să vă bazați pentru a vă păstra libertatea ca rasă și pentru a face față realităților din Marea Comunitate.

Datorită naturii practice a abordării lor, își doresc să-și realizeze scopurile cu cea mai mare eficiență posibilă. Își doresc să unească umanitatea dar numai în acord cu propria lor participare și cu propriile lor activități de pe pământ. Pentru ei, unitatea umană este o preocupare practică. Ei nu prețuiesc diversitatea în culturi; cu siguranță nu o prețuiesc în propriile lor culturi. Așadar, vor încerca să o eradicheze sau să o minimizeze, dacă se poate, oriunde își exercită influența.

În discursul nostru anterior, am vorbit despre influența vizitatorilor asupra unor noi forme de spiritualitate – asupra unor idei și expresii noi în ceea ce privește divinitatea umană și natura umană, idei și expresii care se află în lumea voastră la ora actuală. În discuția noastră acum, am vrea să ne concentrăm pe instituțiile și valorile tradiționale pe care vizitatorii voștri caută să le influențeze și pe care le influențează la ora actuală.

În încercarea de a promova uniformitate și conformitate, vizitatorii se vor baza pe acele instituții și pe acele valori pe care le percep ca fiind cele mai stabile și mai practice pentru folosirea lor. Nu sunt interesați de ideile voastre și nu sunt interesați de valorile voastre, exceptând în măsura în care aceste lucruri ar putea să le avanseze planul. Nu vă înșelați singuri gândindu-vă că sunt atrași de spiritualitatea voastră pentru că lor le lipsesc astfel de lucruri. Aceasta ar fi o greșeală nesăbuită și poate fatală. Să nu credeți că sunt fermecați de viața voastră și de acele lucruri pe care le considerați intrigante. Căci numai în cazuri rare veți putea să îi influențați în acest fel. Toată curiozitatea naturală a fost desființată din ei și nu prea a mai rămas nimic. Există, de fapt, foarte puțin din ceea ce voi ați numi ”Spirit” sau ceea ce noi am numi ”Varne” sau ”Calea Pătrunderii”. Ei sunt manipulați și manipulativi și urmează tipare de gândire și comportament care sunt ferm stabilite și strict întărite. Ar putea părea că empatizează cu ideile voastre, dar este numai pentru a vă câștiga supunerea.

În instituțiile religioase tradiționale din lumea voastră, vor căuta să folosească acele valori și acele credințe fundamentale care pot servi în viitor să vă aducă în supunere față de ei. Să vă dăm câteva exemple, născute atât din propriile noastre observații cât și din pătrunderea pe care Cei Nevăzuți ne-au oferit-o de-a lungul timpului.

Mulți din lumea voastră urmează credința Creștină. Noi credem că acest lucru este admirabil deși cu siguranță nu este singura abordare privind întrebările fundamentale ale identității și scopului spiritual în viață. Vizitatorii vor utiliza ideea fundamentală a supunerii față de un singur conducător în scopul de a genera supunere față de cauza lor. În contextul acestei religii, identificarea cu Iisus Hristos va fi utilizată foarte mult. Speranța și promisiunea întoarcerii lui pe pământ le oferă vizitatorilor voștri o oportunitate perfectă, în mod special la acest punct de cotitură din mileniu.

Înțelegem că adevăratul Iisus nu se va întoarce pe pământ, căci lucrează în conlucrare cu Cei Nevăzuți și servește umanitatea dar și alte rase. Cel care va veni revendicându-i numele va veni din Marea Comunitate. El va fi unul născut și făcut cu acest scop de către colectivele care sunt în lume la ora actuală. Va părea uman și va avea abilități semnificative în comparație cu ceea ce puteți voi reuși în acest moment. Va părea în întregime altruist. Va fi capabil să săvârșească acte care vor genera ori frică ori mare reverență. Va putea să proiecteze imagini cu îngeri, demoni sau orice lucru la care vor superiorii lui să vă expună. Va părea să aibă puteri spirituale. Însă el va veni din Marea Comunitate și va face parte din colective. Și va genera supunere ca să-l urmați. În cele din urmă, pentru aceia care nu îl pot urma, va încuraja alienarea sau distrugerea lor.

Vizitatorilor nu le pasă câți dintre oamenii voștri sunt distruși atâta timp cât au o supunere primară în rândul majorității. Așadar, vizitatorii se vor concentra asupra acelor idei fundamentale care le oferă această autoritate și influență.

A Doua Venire, atunci, este în curs de pregătire de către vizitatorii voștri. Evidența acestui lucu, înțelegem, este deja pe pământ. Oamenii nu-și dau seama de prezența vizitatorilor sau de natura realității din Marea Comunitate, iar astfel își vor accepta în mod natural credințele anterioare fără întrebări, simțind că timpul a sosit pentru marea întoarcere a Salvatorului lor și a Învățătorului lor. Însă cel ce va veni nu va veni de la gazda cerească, el nu va reprezenta Cunoașterea sau pe Cei Nevăzuți și nu îl va reprezenta pe Creator sau voința Creatorului. Noi am văzut acest plan fiind formulat în lume. Am văzut planuri similare desfășurate în alte lumi de asemenea.

În alte tradiții religioase, uniformitatea va fi încurajată de vizitatori – ceea ce voi ați putea numi un gen fundamental de religie bazată pe trecut, bazată pe supunere și autoritate și bazată pe conformitate față de instituție. Acest aspect îi servește pe vizitatori. Ei nu sunt interesați de ideologia și valorile tradițiilor voastre religioase, ci numai de utilitatea lor. Cu cât oamenii pot gândi mai mult în același fel, pot acționa mai mult în același fel și pot răspunde în moduri mai previzibile, cu atât mai folositori sunt pentru colective. Această conformitate este promovată în multe tradiții diferite. Intenția aici nu este să le facă pe toate la fel ci să fie simple în sinea lor.

Într-o parte a lumii, o ideologie religioasă particulară va predomina; într-o parte diferită a lumii, o ideologie religioasă diferită va predomina. Acest lucru este în totalitate folositor pentru vizitatori, căci lor nu le pasă dacă există mai multe religii atâta timp cât există ordine, conformitate și supunere. Neavând o religie a lor proprie pe care s-o puteți urma sau cu care să vă identificați, ei le vor folosi pe ale voastre pentru a genera propriile lor valori. Căci ei prețuiesc numai supunere totală față de cauza lor și față de colective și caută supunerea voastră totală pentru a participa alături de ei în feluri pe care le recomandă. Vă vor asigura că acest lucru va crea pace și mântuire pe pământ și întoarcerea oricărei imagini religioase sau a oricărui personaj religios considerat de cea mai mare valoare aici.

Asta nu înseamnă că religia fundamentală este guvernată de forțe extraterestre, căci înțelegem că religia fundamentală a fost bine întemeiată în lumea voastră. Ceea ce spunem aici este că impulsurile pentru religie și mecanismele pentru religie vor fi sprijinite de vizitatori și folosite în propriile lor scopuri. Așadar, toți cei care sunt credincioși adevărați în tradițiile lor trebuie să aibă mare grijă pentru a sesiza aceste influențe și pentru a le contracara dacă este posibil. Aici nu este cetățeanul obișnuit cel pe care vizitatorii caută să-l convingă; ci conducerea.

Vizitatorii cred cu tărie că dacă nu intervin în timp util, umanitatea se va distruge singură și va distruge lumea. Acest lucru nu este bazat pe adevăr; este numai o presupunere. Deși umanitatea este în pericol de auto-anihilare, acesta nu este neapărat destinul vostru. Dar colectivele cred că acest lucru este așa, iar astfel trebuie să acționeze în grabă și să pună mare accent pe programele lor de convingere. Cei care pot fi convinși vor fi valorizați ca fiind folositori; cei care nu pot fi convinși for fi înlăturați și înstrăinați. Dacă se va întâmpla ca vizitatorii să devină suficient de puternici pentru a dobândi controlul total al lumii, cei care nu se pot conforma vor fi pur și simplu eliminați. Însă vizitatorii nu vor săvârși distrugerea. Va fi provocată chiar prin indivizii de pe pământ care au căzut în întregime sub puterea lor de convingere.

Acesta este un scenariu teribil, noi înțelegem, dar trebuie să nu existe nicio confuzie dacă va fi să înțelegeți și să primiți ceea ce exprimăm în mesajele noastre către voi. Vizitatorii caută să ducă la capăt integrarea umanității, nu anihilarea umanității. Se vor reproduce cu voi cu acest scop. Vor încerca să vă redirecționeze impulsurile și instituțiile religioase cu acest scop. Se vor stabili într-o manieră clandestină în lume cu acest scop. Vor influența guverne și lideri ai guvernelor cu acest scop. Vor influența puteri militare de pe pământ cu acest scop. Vizitatorii sunt încrezători că pot avea succes, căci până acum ei văd că umanitatea nu s-a opus îndeajuns de mult încât să le contracareze măsurile sau să le decaleze planul.

Pentru a contracara acest plan, trebuie să învățați Calea Cunoașterii din Marea Comunitate. Orice rasă liberă din univers trebuie să învețe Calea Cunoașterii, oricum ar fi definită în cadrul propriei culturi. Aceasta este sursa libertății individuale. Aceasta este ceea ce le permite indivizilor și societăților să aibă o adevărată integritate și să aibă înțelepciunea necesară pentru a face față influențelor care contracarează Cunoașterea, atât în lumile lor cât și în Marea Comunitate. Este, așadar, necesar să învățați căi noi, căci intrați într-o situație cu forțe noi și influențe noi. Într-adevăr, aceasta nu este vreo perspectivă viitoare ci o provocare imediată. Viața din univers nu așteaptă ca voi să fiți gata. Evenimentele se vor întâmpla fie că sunteți pregătiți sau nu. Vizita a avut loc fără acordul vostru și fără permisiunea voastră. Iar drepturile voastre fundamentale sunt încălcate într-o măsură mult mai mare decât realizați deocamdată.

Din cauza acestui lucru, am fost trimiși nu numai să vă oferim perspectiva noastră și încurajarea noastră ci, de asemenea, să dăm o chemare, o alarmă, să inspirăm o conștiență și un angajament. Am mai spus că nu vă putem salva rasa prin intervenție militară. Nu acela este rolul nostru. Și chiar dacă am fi încercat să facem astfel și să strângem puterea pentru a desfășura un asemenea plan, lumea voastră ar fi distrusă. Putem doar să sfătuim.

Veți vedea în viitor o ferocitate de credințe religioase exprimată în moduri violente, executate împotriva oamenilor care nu sunt de acord, împotriva națiunilor cu putere mai mică și folosită ca o armă de atac și distrugere. Vizitatorilor nu le-ar plăcea nimic mai mult decât ca instituțiile voastre religioase să guverneze națiunile. Trebuie să vă împotriviți acestui lucru. Vizitatorilor nu le-ar plăcea nimic mai mult decât ca valorile religioase să fie împărtășite de toată lumea, căci acest lucru adaugă la forța lor de muncă și le face sarcina mai ușoară. În toate manifestările sale, asemenea influență se reduce în esență la acceptare silită și supunere – supunerea voinței, supunerea scopului, supunerea vieții și a abilităților omului. Însă acest lucru va fi vestit precum o mare realizare pentru umanitate, un mare progres în societate, o nouă unificare pentru rasa umană, o nouă speranță pentru pace și serenitate, un triumf al spiritului uman peste instinctele umane.

Așadar, venim cu sfatul nostru și vă încurajăm să vă abțineți de la luarea vreunor decizii imprudente, de la a vă oferi viețile către lucruri pe care nu le înțelegeți și de la supunerea discernământului vostru și a discreției voastre de dragul vreunei recompense promise. Și trebuie să vă încurajăm să nu trădați Cunoașterea dinăuntrul vostru, inteligența spirituală cu care v-ați născut și care acum reprezintă singura și cea mai mare speranță a voastră.

Poate că, auzind aceste lucruri, veți privi universul ca pe un loc lipsit de Grație. Poate că veți deveni cinici și temători, gândindu-vă că avariția este universală. Dar nu este acesta cazul. Acum este necesar ca voi să deveniți puternici, mai puternici decât sunteți, mai puternici decât ați fost. Nu primiți comunicări cu cei care intervin în lumea voastră până când nu aveți această tărie. Nu vă deschideți mințile și inimile la vizitatori de dincolo de lume, căci ei vin aici în scopuri proprii. Să nu credeți că vă vor împlini profețiile religioase sau cele mai mari idealuri, căci aceasta este o amăgire.

Există mari forțe spirituale în Marea Comunitate – indivizi și chiar națiuni care au realizat stări foarte înalte de desăvârșire, care depășesc cu mult ceea ce a demonstrat umanitatea până acum. Dar ei nu vin să preia controlul altor lumi. Ei nu reprezintă forțe politice și economice în univers. Nu sunt implicați în comerț dincolo de a-și satisface propriile nevoi fundamentale. Ei călătoresc rar, cu excepția situațiilor de urgență.

Pentru a-i ajuta pe cei care sunt pe cale să-și facă apariția în Marea Comunitate, sunt trimiși emisari, emisari ca noi. Dar există și emisari spirituali – puterea Celor Nevăzuți, care poate vorbi cu cei care sunt pregătiți să primească, care dau dovadă de bunătate și se arată promițători. Acesta este modul în care Dumnezeu lucrează în univers.

Voi intrați într-un mediu nou dificil. Lumea voastră este foarte prețioasă pentru alții. Va fi nevoie să o protejați. Va trebui să vă conservați resursele astfel încât să nu aveți nevoie sau să depindeți de comerțul cu alte națiuni pentru necesitățile fundamentale ale vieții voastre. Dacă nu vă păstrați resursele, va trebui să renunțați la o bună parte din libertatea și independența voastră.

Spiritualitatea voastră trebuie să fie sănătoasă. Trebuie să fie bazată pe experiență reală, căci valorile și credințele, ritualurile și tradițiile pot fi folosite și sunt folosite de vizitatorii voștri în scop propriu.

Aici puteți începe să vedeți că vizitatorii voștri sunt foarte vulnerabili în anumite zone. Să explorăm acest lucru în continuare. La nivel individual, au foarte puțină voință și au dificultăți în a face față complexității. Ei nu vă înțeleg natura spirituală. Și cu siguranță nu înțeleg impulsurile Cunoașterii. Cu cât sunteți mai puternici în Cunoaștere, cu atât mai inexplicabili deveniți, cu atât mai greu sunteți de controlat și cu atât mai puțin folositori deveniți pentru ei și pentru programul lor de integrare. La nivel individual, cu cât ești mai puternic în Cunoaștere, cu atât devii o provocare mai mare pentru ei. Cu cât sunt mai mulți indivizi care devin puternici în Cunoaștere, cu atât mai dificil este pentru vizitatori să-i izoleze.

Vizitatorii nu au putere fizică. Puterea lor este în mediul mental și în utilizarea tehnologiilor lor. Numărul lor este mic în comparație cu al vostru. Ei depind în întregime de consimțământul vostru și sunt mult prea încrezători că pot avea succes. Pe baza experienței lor de până acum, umanitatea nu a demonstrat opoziție puternică. Însă cu cât ești mai puternic în Cunoaștere, cu atât devii o forță care se opune intervenției și manipulării și cu atât devii o forță pentru libertate și integritate pentru rasa ta.

Deși poate că nu mulți vor putea să audă mesajul nostru, răspunsul tău este important. Poate că este ușor să nu crezi în prezența noastră și în realitatea noastră și să reacționezi împotriva mesajului nostru, însă vorbim în conformitate cu Cunoașterea. Așadar, ceea ce spunem poate fi cunoscut înăuntrul tău, dacă ești liber să cunoști acest lucru.

Înțelegem că noi contestăm multe convingeri și convenții în prezentarea noastră. Chiar și apariția noastră aici va părea inexplicabilă și va fi respinsă de mulți oameni. Însă cuvintele noastre și mesajul nostru pot rezona cu voi pentru că vorbim cu Cunoaștere. Puterea adevărului este cea mai mare putere din univers. Are puterea să elibereze. Are puterea să lumineze. Și are puterea să le dea tărie și încredere acelora care au nevoie.

Ni s-a spus despre conștiința umană că este foarte prețuită deși poate nu așa des practicată. Despre această conștiință spunem atunci când vorbim despre Calea Cunoașterii. Este fundamentală pentru toate impulsurile voastre spirituale adevărate. Este deja conținută în religiile voastre. Nu este nouă pentru voi. Dar trebuie prețuită, sau eforturile noastre și eforturile Celor Nevăzuți de a pregăti omenirea pentru Marea Comunitate nu vor avea succes. Prea puțini vor răspunde. Iar adevărul va fi o povară pentru ei, căci nu vor putea să-l împărtășească în mod eficient.

Așadar, nu venim să vă criticăm instituțiile sau convențiile religioase, ci să ilustrăm cum pot fi ele folosite împotriva voastră. Nu suntem aici să le înlocuim sau să le negăm, ci să arătăm cum adevărata integritate trebuie să străbată aceste instituții și convenții ca ele să vă serveacă într-un mod autentic.

În Marea Comunitate, spiritualitatea este cuprinsă în ceea ce noi numim Cunoaștere, Cunoașterea însemnând inteligența Spiritului și mișcarea Spiritului înăuntrul vostru. Acest Spirit vă dă puterea să cunoașteți mai degrabă decât doar să credeți. Acest Spirit vă oferă imunitate la puterea de convingere și manipulare, căci Cunoașterea nu poate fi manipulată de nicio putere sau forță lumească. Acest Spirit le dă viață religiilor voastre și aduce speranță pentru destinul vostru.

Noi ținem de realitatea acestor idei, căci ele sunt fundamentale. Cu toate acestea, ele lipsesc în colective, iar dacă veți întâlni colectivele sau chiar prezența lor și veți avea puterea să vă mențineți propria minte, veți vedea acest lucru singuri.

Ni s-a spus că există mulți oameni pe pământ care își doresc să se lepede de ei înșiși, să se ofere unei puteri mai mari în viață. Acest lucru nu este unic la lumea omenirii, dar în Marea Comunitate o astfel de abordare duce la înrobie. Înțelegem că în propria voastră lume, înainte ca vizitatorii să fie aici în asemenea număr, o astfel de abordare deseori a dus la subjugare. Dar în Marea Comunitate, sunteți și mai vulnerabili și trebuie să fiți mai înțelepți, mai atenți și mai independenți. În această situație nechibzuința aduce cu sine un mare preț și o mare nenorocire.

Dacă puteți răspunde la Cunoaștere și să învățați o Cale a Cunoașterii din Marea Comunitate, veți putea vedea aceste lucruri singuri. Apoi ne veți confirma cuvintele mai degrabă decât doar să le credeți sau să le negați. Creatorul face acest lucru posibil, căci Creatorul voiește ca omenirea să se pregătească pentru viitorul său. De aceea am venit. De aceea privim și avem acum oportunitatea să raportăm ceea ce vedem.

Tradițiile religioase ale lumii vă pun într-o lumină bună în învățăturile lor esențiale. Am avut oportunitatea să învățăm despre ele de la Cei Nevăzuți. Dar ele reprezintă și o potențială slăbiciune. Dacă umanitatea ar fi fost mai vigilentă și ar fi înțeles realitățile vieții din Marea Comunitate și semnificația vizitei premature, riscurile voastre nu ar fi atât de mari pe cât sunt astăzi. Există speranțe și așteptări că o așa vizită va aduce mari recompense și va fi o împlinire pentru voi. Însă nu ați putut învăța despre realitatea Marii Comunități sau despre forțele puternice care interacționează cu lumea voastră. Lipsa voastră de înțelegere și încrederea voastră prematură în vizitatori nu vă servesc.

Acesta este motivul pentru care cei înțelepți din întreaga Marea Comunitate rămân ascunși. Ei nu caută comerț în Marea Comunitate. Nu caută să facă parte din organizații sau din cooperative comerciale. Nu caută relații diplomatice cu multe lumi. Rețeaua lor de alianțe este mai misterioasă, mai spirituală în natură. Ei înțeleg riscurile și dificultățile expunerii la realitățile vieții în universul fizic. Își mențin izolarea și rămân vigilenți la granițele lor. Nu caută decât să-și extindă înțelepciunea prin mijloace care sunt mai puțin fizice în natură.

În propria voastră lume, poate, puteți vedea acest lucru exprimat în cei mai mari înțelepți, cei mai înzestrați, care nu caută avantaj personal prin căi comerciale și care nu sunt orientați către cucerire și manipulare. Propria lume vă spune atât de multe. Propria istorie vă spune atât de multe și ilustrează, deși la o scară mai mică, tot ceea ce vă prezentăm aici.

Astfel, intenția noastră este nu numai să vă avertizăm de gravitatea situației voastre ci să vă oferim, dacă putem, o percepție și o înțelegere mai înaltă a vieții, de care veți avea nevoie. Și avem încredere că vor fi destui oameni care pot auzi aceste cuvinte și care vor răspunde la măreția Cunoașterii. Sperăm că vor exista aceia care pot recunoaște că mesajele noastre nu sunt aici să evoce frică și panică ci să genereze responsabilitate și un angajament față de păstrarea libertății și a binelui în lumea voastră.

Dacă umanitatea va da greș în lupta împotriva Intervenției, putem să descriem o imagine despre ce ar însemna acest lucru. Am mai văzut-o în alte părți, căci fiecare dintre noi a fost foarte aproape, în cadrul propriilor noastre lumi. Făcând parte dintr-un colectiv, planeta Pământ va fi exploatată pentru resursele sale, oamenii săi fiind adunați să muncească iar rebelii și ereticii săi fie vor fi înstrăinați,  fie distruși. Planeta va fi păstrată pentru agricultura sa și pentru foloasele sale din exploatarea minieră. Societățile umane vor exista, dar numai în subordine față de puterile de dincolo de lumea voastră. Iar dacă lumea își va epuiza utilitatea, dacă resursele sale vor fi luate în totalitate, atunci veți fi lăsați, în lipsă. Viața favorabilă de pe suprafața lumii voastre va fi fost luată de la voi; înseși modalitățile de supraviețuire vor fi fost furate. Acest lucru s-a întâmplat înainte în multe alte locuri.

În cazul lumii voastre, colectivele ar putea alege să păstreze lumea pentru folosire continuă ca un fort strategic și ca un depozit biologic. Însă populația umană ar suferi teribil sub stăpânire extrem de opresivă. Populația umanității ar fi redusă. Administrarea umanității ar fi dată acelora care sunt crescuți să conducă rasa umană în cadrul unei noi ordini. Libertatea umană așa cum o știți nu ar mai exista și ați suferi sub greutatea unei stăpâniri străine, o stăpânire care ar fi crudă și severă.

Există multe colective în Marea Comunitate. Unele dintre ele sunt mari; unele dintre ele sunt mici. Unele dintre ele sunt mai etice în tacticile lor; multe nu sunt. În măsura în care ele concurează între ele pentru oportunități, precum stăpânirea lumii voastre, activități periculoase pot fi săvârșite. Trebuie să dăm această ilustrare astfel încât să nu aveți nicio îndoială referitor la ce spunem. Alegerile care vă așteaptă sunt foarte limitate, dar foarte fundamentale.

Așadar, înțelegeți că din perspectiva vizitatorilor voștri, sunteți cu toții triburi care trebuiesc gestionate și controlate pentru a servi interesele vizitatorilor. Pentru acest lucru, religiile voastre și o anumită măsură a realității voastre sociale vor fi păstrate. Dar veți pierde multe. Iar multe vor fi pierdute înainte să realizați ce v-a fost luat. Așadar, putem doar să susținem o vigilență, o responsabilitate și un angajament să învățați – să învățați despre viața din Marea Comunitate, să învățați cum să vă păstrați propria cultură și propria realitate într-un mediu mai extins și să învățați cum să vedeți cine este aici să vă servească și să-i deosebiți de aceia care nu sunt aici pentru voi. Acest discernământ mai mare este atât de necesar în lume, chiar și pentru rezolvarea propriilor dificultăți. Dar în ceea ce privește propria supraviețuire și bunăstare în Marea Comunitate, este absolut fundamental.

Așadar, vă încurajăm să prindeți curaj. Mai avem ceva de împărtășit cu voi.

Citește A CINCEA INFORMARE