Etica Contactului

De Marshall Vian Summers

Omenirea se află acum în pragul spațiului. Nave de origini necunoscute au fost observate zburând nestingherite pe cerurile noastre cu o frecvență tot mai mare de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Contactul a început, însă este un Contact ce are loc în spatele scenei. Guvernele își păstrează secretele în timp ce publicul rămâne inconștient și nepregătit.

Acum, pentru prima oară, ni s-a trimis o pregătire și o revelație legată de realitatea și spiritualitatea Mai Marii Comunități de viață inteligentă din univers. Această pregătire li se adresează provocărilor fără precedent cu care omenirea se confruntă și marii oportunități pentru unitate și cooperare umană pe care le vor cere asemenea provocări.

Pregătirea vine din două surse distincte: prima este în forma unui număr de două seturi de Informări din partea unei rețele de națiuni libere din universul nostru local, care se prezintă pe sine drept Aliații Umanității. Aliații nu ne vizitează lumea, însă au trimis observatori în secret pentru a observa Intervenția extraterestră care are loc în lumea noastră. Cele două seturi de Informări prezintă raportul Aliaților pentru omenire.

A doua origine a acestei pregătiri este o serie vastă de comunicări profetice, un Nou Mesaj pentru Omenire, oferit de Creatorul întregii vieți. În acest Nou Mesaj este conținută cunoașterea și înțelepciunea de care omenirea va avea nevoie pentru a evita dezastrul mediului înconjurător și riscul crescând al conflictului uman, pentru a stabili unitatea umană și pentru a se pregăti pentru complexitatea de a trăi în cadrul Mai Marii Comunități. Ambele surse, Aliații Umanității și Noul Mesaj, dezvăluie natura reală a prezenței extraterestre în lume astăzi și ceea ce trebuie să știe și să facă omenirea pentru a se pregăti pentru ceea ce este, cu siguranță, cel mai mare eveniment din istoria umană.

Informările Aliaților ne arată modul în care are loc Intervenția în lumea noastră și modul în care caută să-și realizeze obiectivele aici. Acționând într-o manieră clandestină și ascunsă, Intervenția este implicată într-un set de activități coordonate pentru a influența percepția umană și pentru a profita de ignoranța, conflictul și superstițiile umane în scopul obținerii autorității în lumea noastră fără întrebuințarea forței.

Informările Aliaților ne încurajează la fiecare pas să ne asumăm un rol activ în distingerea și în opoziția față de această Intervenție extraterestră. Infomările pun accentul pe faptul că omenirea încă nu posedă înțelepciunea, unitatea sau discernământul resident pentru a se implica, în siguranță, într-un Contact important și pe faptul că acele rase care ar putea reprezenta un beneficiu pentru noi în viitor, nu caută implicare aici din acest motiv.

Informările pun accentul pe faptul că, aproape fără excepție, primele rase care vizitează țărmurile lumilor emergente precum a noastră, sunt reprezentate de exploratorii de resurse și colectivele economice – grupuri oportuniste ce caută să obțină acces la resursele lumilor emergente, grupuri ce nu sunt văzute cu ochi buni în rândul națiunilor avansate din regiunea noastră de spațiu.

Această Intervenție are loc într-un moment al conflictului uman în creștere, epuizare de resurse și schimbare a mediului înconjurător în lume. Informările dezvăluie motivul pentru care acest lucru are loc în acest moment și motivul pentru care omenirea se află într-o poziție atât de vulnerabilă. Intervenția se va prezenta pe sine ca fiind formată din organizații puternice iluminate care sunt capabile să salveze familia umană. Însă toate acestea reprezintă o înșelătorie față de o umanitate neștiutoare și nebănuitoare.

Marea nevoie din fața noastră este să ne pregătim pentru Mai Marea Comunitate practic, politic și spiritual. Acest lucru include informarea popoarelor lumii în privința vulnerabilității omenirii în fața Intervenției, distingându-ne drepturile și prioritățile ca și popoare native ale acestei lumi și stabilindu-ne propria Etică a Contactului și propriile Reguli de Angajare privind toate întâlnirile prezente și viitoare cu alte rase din univers.

Privind lumea naturală și în urmă de-a lungul istoriei umane, ni se demonstrează în mare măsură lecțiile intervenției. Natura ne învață despre competiția pentru resurse că este parte integrală din natură. Istoria ne învață faptul că intervenția unei rase asupra alteia este mereu săvârșită pentru interes de sine și are un impact major și adesea devastator asupra culturii și a libertății popoarelor care sunt descoperite.

Deși este admisibil faptul că acele rase extraterestre care ne vizitează lumea ar putea fi o excepție de la această regulă, o astfel de excepție ar trebui să fie dovedită fără urmă de îndoială, oferindu-i umanității dreptul de a evalua orice propunere pentru vizită. Acest lucru cu siguranță nu a avut loc. În schimb, în experiența umanității privind Contactul până acum, autoritatea noastră și drepturile noastre de proprietate ca și popor nativ al acestei lumi au fost eludate. „Vizitatorii” și-au urmărit propria agendă, fără a se gândi la acordul umanității sau la participarea sa informată. Lumea este infiltrată, iar numărul crescând de oameni care au fost influențați și luați de Intervenție încep să fie convinși că infiltrarea este pentru binele omenirii.

Așa cum Informările Aliaților cât și majoritatea cercetărilor privind OZN-urile/extratereștrii ne indică în mod clar, contactul de natură etică nu are loc. Următoarele sunt doar câteva dintre problemele etice cheie în privința Contactului extraterestru așa cum are el loc astăzi:

  • vizite și ocupare fără consimțământul informat al cetățenilor acestei lumi

  • nedezvăluirea intențiilor și încurajarea disimulării și a înșelătoriei, și nu a deschiderii, încrederii și negocierii

  • încălcarea granițelor planetare și naționale cu impunitate

  • demonstrații de putere tehnologică deasupra orașelor și instalațiilor militare, riscând securitatea națională

  • promovarea dependenței umane prin oferte de tehnologie pentru o rasă nativă mai puțin avansată sau mai puțin dezvoltată

  • încălcarea unor drepturi umane de bază prin răpirea oamenilor împotriva voinței lor și supunându-i deseori la proceduri terifiante, rezultatul fiind traume psihologice și izolare socială

  • exploatare de resurse, atât umane cât și biologice

  • exacerbarea conflictelor umane din spatele scenei

Deși ar putea fi potrivit pentru o rasă străină să ne împărtășească experiența și înțelepciunea lor de departe, așa cum au făcut Informările Aliaților, nu este potrivit ca vreo rasă să vină aici neinvitată și să încerce să intervină în treburi umane, chiar și sub aparența de-a ne ajuta. Fiind dat nivelul umanității de dezvoltare în acest moment ca și rasă tânără și divizată, niciun aliat adevărat al omenirii nu ar încerca acest lucru, căci asta le-ar cere să direcționeze, să controleze și să manipuleze mințile și inimile oamenilor.

Umanitatea nu a avut oportunitatea de a-și stabili propriile sale Reguli de Angajare sau de a-și formula granițele pe care fiecare rasă nativă trebuie să și le stabilească pentru propria siguranță, securitate și suveranitate în univers. Să facem astfel ar servi la susținerea unității și a cooperării umane pentru că națiunile și popoarele noastre ar fi nevoite să-și unească eforturile pentru a realiza o asemenea sarcină. Această acțiune ar necesita conștiența faptului că suntem un singur popor care împărtășește o singură lume, a faptului că nu suntem singuri în Univers și a faptului că granițele noastre către spațiu trebuie să fie stabilite și protejate. Acest accent pe securitate planetară mai mult decât pe securitate națională ar fi un pas evolutiv pentru omenire. În mod tragic, acest proces necesar de dezvoltare este eludat acum și popoarele lumii rămân inconștiente și nepregătite.

Mesajul Aliaților pentru umanitate este o demonstrație a ceea ce înseamnă contactul etic cu adevărat. Ei păstrează o abordare de non-implicare, respectându-ne suveranitatea, abilitățile native și autoritatea în timp ce încurajează unitatea și pregătirea pentru Mai Marea Comunitate de care familia umană va avea nevoie pentru a se stabili ca o rasă liberă printre interacțiunile vaste și complexe dintre națiuni și lumi din Mai Marea Comunitate – un mediu înconjurător la care nu ne-am adaptat încă.

Pe când mulți oameni se îndoiesc astăzi de faptul că omenirea are puterea și integritatea de a-și satisface propriile nevoi și a-și întâmpina propriile provocări astăzi și în viitor, Aliații ne asigură că avem această putere – puterea spirituală a Cunoașterii și puterea ingeniozității umane – care trăiește în noi toți și pe care trebuie să o folosim acum în numele nostru, mai ales în fața competiției de dincolo de lume. Nimeni din univers nu va veni să ne salveze, iar acele rase care pretind că sunt aici în acest scop reprezintă cea mai mare amenințare a noastră.

Pregătirea pentru emergența omenirii în Mai Marea Comunitate a fost dată. Cele două seturi din Informările Aliaților Umanității și textile sacre ale Noului Mesaj sunt disponibile pentru cititorii de pretutindeni. Ele pot fi văzute pe AliatiiUmanitatii.org și pe NoulMesaj.org . Multe dintre scrieri și înregistrări sunt acum disponibile online gratis. Împreună, ele furnizează metodele pentru a contrabalansa Intervenția, punând capăt conflictelor umane și pregătind națiuni și popoare ale acestei lumi să înfrunte o lume în schimbare, aflându-ne în pragul cosmosului. Aceasta este singura pregătire de așa natură din lume, astăzi, și reprezintă o nouă cale de progres pentru umanitate.

Ca răspuns la Informările Aliaților, un grup de cititori dedicați a creat un document intitulat Declarația Suveranității Umane. Modelată după Declarația de Independență a Statelor Unite, Declarația Suveranității Umane pornește să stabilească Etica Contactului și Regulile de Angajare de care noi, ca și popoare native ale lumii, avem acum nevoie disperată pentru a dezvolta unitatea umană și pentru a conserva libertatea și suveranitatea umană.

Ca și popor indigen al acestei lumi, avem dreptul și responsabilitatea de a determina când și cum va avea loc vizita și cine poate intra în lumea noastră. Trebuie să facem cunoscut tuturor națiunilor și grupurilor din Univers care sunt conștienți de existența noastră, faptul că suntem auto-determinați și că intenționăm să ne exercităm drepturile și responsabilitățile ca și rasă emergentă de oameni liberi în Mai Marea Comunitate. Declarația Suveranității Umane este un început și poate fi citită pe internet la adresa:

www.humansovereignty.org/romanian-declaration/